Sipaonici

KOZLIĆ - STALAK ZA ODLAGANJE OKVIRA

Kozlić - stalak za odlaganje okvira = 150,00 kuna

Kozlić - stalak služi za privremeno odlaganje okvira s pčelama prilikom pregleda košnice kako ne bi okvire odlagali sa strane u travu uz košnicu te na taj način sačuvali maticu.