Članci

Objavljeni članci u časopisu "Hrvatska pčela"

Članak u časopisu "Hrvatska pčela" broj 2/2012 - Pčelarenje kontejnerima za LR košnice

Članak u časopisu "Hrvatska pčela" broj 10/2012 - Topljenje voska